Leserbilder
Gro Vindegg
Gro Vindegg
Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om Ustaoset. Ikke bruk bokstavene æ, ø og å
Mikkel på besøk Roald Nystad har sendt oss dette bildet. Han forteller at den var veldig rolig og tok seg god tid.
Foto: Inger-Brit
Se røyskatten som leker seg i snøen. Video innsendt av Thore Johnsen
© vindegg.no 2018
Inger-Brit Vindegg / Usta Eiendom AS sin hjemmeside.  Tlf: 32 09 31 11
1000 meter over hverdagen
Ustaoset
Velkommen til
Navn:   E-post:  Meld på  Meld av   
Send oss dine bilder  Send oss dine bilder 
Kontakt oss
Foto: NRK webside Hør NRK Radio sin sending fra Ustaoset 27. febr.
Klikk her for å høre innslaget Klikk her for å høre innslaget
Bua
Kiosken
Skisporet.no
Velkommen til Cafe Presttun Ny møteplass for hyttefolk, turister og tilreisende på Ustaoset. Åpent hver lørdag i vintersesongen og hele påsken. Fyr i peisen, uformelt og hjemmelaget herlig mat. Hold deg oppdatert om tilbud og åpningstider på
976 13 553
Rv 7 Hardangervidda - Korte tunellar Gode Fylkesordførar. Hardangerviddatunnelene AS er eit selskap eigd av 6 kommunar knytt til Rv 7 Hardangervidda. Målet for selskapet er å arbeida for vintersikker heilårsveg over Rv 7 Hardangervidda ved bygging av tunellar. RV 7 bestemt å vera Hovudveg aust- vest for reiseliv og persontrafikk  og rv 52 for næringstrafikk. Styret tilrår snarast å byrja tunellarbeidet og starta med Lågehætunellen mellom Halne og Skulevika. Denne  er i prioritet 2 i tilrådinga frå Statens vegvesen. Styremøtet den 1. mars 2018 send med dette ut vedlagde  pressemelding  til dykkar vitande. Vonar denne informasjonen er nyttig og ber om at dette vert lagt fram som melding til  Fylkestinga i Hordaland og Buskerud til orientering. Vonar også at begge fylka vil gje uttale til KVU rv7 Hardangervidda i samband med høyring til 1. april. Vedlagt høyringsfråsegn frå styret i Hardangerviddatunnelene AS.   Vedlagt også statistikk for Årsdøgnstrafikken for Fjellovergangane i SørNoreg og diagram som viser utviklinga av trafikken frå 2012-2017 , samt eit kart frå Statens vegvesen som viser Konsept 2 (K2) korte tunellar i KVU for Rv 7 Hardangervidda av 2015. For meir informasjon kontakt underteikna eller eit av styremedlemmene.   For Hardangerviddatunnelene AS Leiv Vambheim -dagleg leiar tlf 90944980 Les dokumentene her:
Jens Petter Gran
IJens Petter Gran
Boken om Skarverennet 100 - års boken til Geilo IL får du kjøpt i kiosken. Her kan du lese mange flotte historier og se mange flotte bilder fra Skarverennet. Boken koster kr. 250.-