Leserbilder
Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om Ustaoset. Ikke bruk bokstavene æ, ø og å
Foto: Hilde Gran
Foto: Inger-Brit
Leserbrev – svar til Knut H.Knudsen Hallingdølen 17/3-20; Kjære Knut H Knudsen- Jeg vil så gjerne forklare deg fra en helsearbeiders øyne hvorfor du opplever denne motstanden mot hvorfor du og andre hytteeiere i Hallingdal i disse Coronavirus-tider oppfordres til å holde dere borte fra hyttene; Jeg forstår at du føler deg tryggere på hytta enn i mer tettbebygde strøk. Jeg forstår og anerkjenner at du kjenner dine rettigheter til at man i Norge har rett på helsehjelp uansett hvor man oppholder seg. Jeg forstår også at du ser sammenhengene mellom at mange hytter brukes store deler av året og og dette kommer kommunene økonomisk til gode og at du da videre påpeker at Hallingdalskommunene burde tenkt på dette og ha beredskap og dimensjonerte helsetilbud for å kunne håndtere dette. Jeg forstår at du underforstått dermed ytrer at det ytes urettferdighet mot hyttefolket sett i lys av krasse mediakommentarer. Jeg er enig at man godt kan ha en mer akseptabel og respektabel tone i samtale med hverandre. Nå skal du allikevel få høre hvorfor det er helt nødvendig å styre befolkningsmassene dit de opprinnelig tilhører til egen bokommune, sett i lys av en helsearbeiders øyne; Jeg er selv småbarnsmamma, jobber som lege i Hallingdal, og i vår heim er vi nå begge i såkalte samfunnskritiske stillinger der vi begge hver dag går på jobb slik at andre er trygge i samfunnet. Mens den generelle anbefalingen er å holde seg heime, må andre tilsvarende vår situasjon ut og sørge for å holde systemet i gang. For min og mine legekollegaers del handler det om å være der for pasientene og gjøre riktige vurderinger, prioritere og ha ressurser nok til å hjelpe når det trengs, og ha overskudd nok til å ha det nødvendige overblikket som kreves til å tenke smittebegrensning i lokal- og samfunnsperspektiv. Dette er et krevende arbeid i seg sjøl, og da snakker jeg bare om corona-mistenkte pasienter. For dessverre er det jo som du også forstår slik at folk, både turister og fastboende, fremdeles blir sjuke på andre måter enn med Corona-viruset; Folk faller fremdeles på glatta og knekker håndledd eller lårhalsen, får hjerteinfarkt eller hjerneslag. Folk er fremdeles i kreftbehandling og må ivaretas for utsettelse av andre potensielle smittepasienter. Folk dør og barn fødes, og alle disse gruppene på ivaretas i kommunalt apparat likeså som i sykehus. Dette er problemstillinger helsetilbudet i Hallingdalskommunene er gode på å håndtere til vanlig, både i hverdag og i ferier – det er trygt å feriere i Hallingdal. Du skal vite at legetjenesten og helsetilbudet i Hallingdalskommunene er godt forberedt når du som hytteeier ønsker å tilbringe ferien eller helga på hytta di – da har vi nemlig satt inn alt vil har av ressurser for å oppbemanne legevakta slik at du allikevel skal få den hjelpa du lovmessig har rett på; Vi jobber stort sett bare ekstra mye når andre har ferie. Vi er gode på dette, jeg tør faktisk påstå at vi er blant landets beste på å håndtere distriktsakuttmedisin. Problemet nå er kapasiteten, og det er her jeg ønsker at du skal se problemet i ditt utsagn om at Hallingdalskommunene da bør dimensjonere opp helsetilbudet tilsvarende at du kan være på hytta di; Vi er rett og slett ikke flere å ta av for å dekke inn dette! Det jobbes på sprengt kapasitet på legesiden, på sykepleiersiden, på legevakt, i heimesjukepleien , i polititet – i alle ledd jobbes det med sprengt kapasitet utfra de forutsetninger man må ta smittemessig. Dette gjør vi som utgangspunkt for å håndtere turisme i kommunene, og gjør det gledelig – det er halve moroa i jobben min. Problemet nå er bare at vi risikerer å ikke ha kapasitet til å gjøre en ordentlig jobb fordi det er for mange hjelpetrengende i vårt distrikt å ta vare på i tillegg til våre innbyggere. Hvis du skulle befinne deg på hytta di og få et hjerneslag der minutter og timer teller eller kanskje brekke lårhalsen, risikerer du at det ikke er tilgjengelig ambulanse eller helikopterressurs, fordi det kanskje ikke er ferdig smittevasket etter forrige pasient og ambulanseressursene er brukt opp allerede. Du hadde fått hjelp, men det hadde tatt kapasitet fra andre trengende og du hadde risikert å ikke fått hjelp på best tenkelig måte fordi ressursknappheten var overbelastet med for mange mennesker å håndtere. Da har jeg ikke engang begynt å gå inn på problemstillingen som kommer dersom helsearbeiderne skulle bli satt ut med karantener og smitte – det scenariet taler for seg selv… Vi er ikke flere å ta av. Legeressurser er mangelvare i det allmennmedisinske Norge, og jeg kan fortelle deg at det er få leger som bare kan hoppe inn i legehverdagen vår i Hallingdal- distriktsmedisin er bredt og omfattende fag og det vi kan godt, andre kan bedre andre saker. Poenget er at vi er ikke så mange leger og legevaktsressurser å ta av eller skaffe tilveie på kort tid- Det er derfor vi verner veldig godt om å holde de som er i gang på jobb ved å sørge for å at man har kapasitet til å ha oversikt over smittesituasjonen slik at ikke helseressursene risikerer å bli smitta under overbelastede arbeidsforhold. Klarer vi å unngå det, kan vi også klare å ivareta spebarnskontrollene på helsestasjonene og de kreftpasientene i hjemmene eller beboerne på sjukeheimen– Det er nemlig vi, de samme legene som håndterer smitte som også håndterer de eldre på sykehjemmet og se små på helsestasjonen. Sånn er det nødvendigvis i små samfunn der man bekler flere roller.
Hvis du i disse tider kunne gi oss helsearbeidere spillerom til å gjøre jobben vår så godt som overhodet mulig for de som bor her i Hallingdalskommunene, så har vi allerede nok arbeid med dette og håp om å klare å kontrollere allerede krevende smitte- og helseforhold. Hvis du kunne snu tankegangen fra din lovmessige rett til helsehjelp hvor enn du er til at den helsehjelpen faktisk er så presset at du risikerer et dårligere helsetilbud og risikerer å påføre andre forsinket hjelp, så gjør det stor forskjell i den store helheten og er et viktig ledd i bekjempelsen av Coronaviruset. Jeg lover deg på vegne av helsetjenesten i Hallingdal at du både er velkommen og skal tas vel imot når du skulle ha behov for det i det videre, vi har bare litt mye i hendene for tiden til å kunne imøtese dine behov akkurat i disse tider…. PS – det hadde sikkert vært ideellt at kommuneoverlege eller smittevernslege var den som svarte deg på dette, men de er travelt opptatt om dagen, og det ble min penn som hadde tid akkurat nå… Med vennlig hilsen Silje koldal, Lege Hol Kommune.
© vindegg.no 2018
Inger-Brit Vindegg / Usta Eiendom AS sin hjemmeside.  Tlf: 32 09 31 11
1000 meter over hverdagen
Ustaoset
Velkommen til
Navn:   E-post:  Meld på  Meld av   
Send oss dine bilder  Send oss dine bilder 
Kontakt oss
Bua
Kiosken
Skisporet.no
Velkommen til Cafe Presttun Ny møteplass for hyttefolk, turister og tilreisende på Ustaoset. Fyr i peisen, uformelt og hjemmelaget herlig mat. Hold deg oppdatert om tilbud og åpningstider på Hjemmesiden
976 13 553
Øen Hyttebygg AS www.oenhytte.no
Øen Hyttebygg har i lang tid hatt eget kontor på Ustaoset, hovedkontor og lager befinner seg i Geilo Næringspark, Lienvegen 155 som ligger på Geilo. Kontoret på Ustaoset vil være bemannet fredager fra kl 09.00-13.00 og mandager fra kl 08.00-12.00 fra den 4 desember. Det vil også være bemannet utenom disse tidene, men da mer sporadisk. Her kan du få svar på de fleste spørsmål som gjelder bygging av hytter i fjellet. Hva disse gutta ikke vet om slikt, er ikke verd å vite. De er også behjelpelig med tegninger og forslag til løsninger. Ellers er det også raskt og greit å få foretatt småreparasjoner. Telefon 32 09 16 16. Faks 32 09 16 17 Mob 901 91821.
Tlf 920 39344 drives av Sigvart Lerberg. Lerberg Graveservice har en maskinpark som er perfekt til utgraving av tilbygg, tomter til forskjellige mindre bygg, så som til garasje, anneks , stabbur. Kort sagt alt som har med graving eller masseleveranse å gjøre. Skal du ha utført tiltak rundt hytta eller langs en vei er Lerberg Graveservice et perfekt valg. I maskinparken har Lerberg Graveservice en mengde spesialutstyr til bruk i ulike situasjoner.
Fra Lordemarsjen. Foto: Tone Smith-Sivertsen
Reiseplanleggeren Reiseplanleggeren